Vervolg

 

Ootmarsum dreigde in te slapen.

Pas aan het eind van de 19e eeuw kwam het stadje weer tot leven, toen de "vreemdeling" het in zijn speurtocht naar het oude ontdekte.

In de loop der decennia na de Tweede Wereldoorlog werd van deze nostalgie dankbaar gebruik gemaakt en werd het ene na het andere pand gerestaureerd en werden wijken gerenoveerd.

De kroon op het werk was de complete herinrichting van het historisch stadscentrum, waarmee in 1985 een begin werd gemaakt.

Een korte beschrijving van een aantal bezienswaardigheden zal dat laatste duidelijk maken.

Bezienswaardigheden R.K. Kerk In de Middeleeuwen, toen Ootmarsum een bloeiend stadje was met veel handel en nijverheid, werd het vaak uitgekozen door plunderende en rovende bendes, door roofridders en door graven, hertogen en bisschoppen. Huizen en kerk werden met enige regelmaat verwoest en niet zelden bleef er dan een rokende puinhoop achter. Dat gebeurde ook in 1195, toen Drentse troepen Ootmarsum plunderden en de kerk in brand staken. In het jaar daarop werd begonnen met de bouw van een nieuwe, uit Bentheimer zandsteen opgetrokken kerk. Als Westfaalse Hallekerk is hij uniek in Nederland. De oorspronkelijke toren die vr de kerk stond, werd in 1839 afgebroken en vervangen door het huidige houten torentje p de kerk.

In de kerk zijn prachtige kunstschatten te bezichtigen. Ook bezit de kerk een kostbaar orgel (1814), een oude preekstoel, hoofdaltaar (1814), een grafkelder (18e eeuw), gebrandschilderde ramen, een Mariabeeldje (1450) en een Kruiswegstatie (1849).

N.H. Kerk

Als gevolg van de Reformatie werd in het jaar 1635 de katholieke inwoners van Ootmarsum de toegang tot hun kerk ontzegd. Hun vieringen vonden vanaf dat jaar plaats in schuurkerken in de omgeving. Die situatie duurde tot de Franse Tijd (vanaf 1795).

In 1809 maakte koning Lodewijk Napoleon een soort good-willreis door Twente en gaf in het kader daarvan in tal van plaatsen de katholieken hun kerk terug.

Dat gebeurde ook in Ootmarsum. Door katholieken en hervormden werd toen in 1810 een nieuwe N.H. Kerk gebouwd; deze staat aan de Ganzenmarkt.

In de kerk staat een aantal kostbare bezienswaardigheden, zoals de preekstoel (1614) en het orgel, een lezenaar en een grafsteen (1669).

 

 

 

 

 

 

 

      verder